El'Manuscript-14
Конференция
Организационен комитет
Програмен комитет
Направления на работата на конференцията
Направления за работа и теми на школата
Ключови дати
Условия за участие
Такса
Участниците в конференцията
Програмата на конференцията
Материали от конференцията
Програма на семинара
Материали от семинари
Организационна информация
Културна програма
Фото-репортаж

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
В момента 5 госта онлайн
RSS-емисии
rss20.gif

Порталът е създаден с финансовата подкрепа на Руската хуманитарна фондация (RHF), номер на проекта 07-04-12140v.

(с) "Информационните технологии и писменото наследство", 2008-2020 г.

Условия за участие PDF Печат Е-мейл


Заявка. Желаещите да участват в конференцията трябва да изпратят заявка по електронна поща на адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Заявката трябва да съдържа:
     – название на доклада;
     – 5–10 ключови думи;
     – име и фамилия на автора (авторите);
     – месторабота, длъжност;
     – образователен статус или научна степен, звание (студент / докторант / доктор / доктор на науките и др.);

Срок за представяне на заявките и тезисите: заявките за участие в конференцията и тезисите се приемат от 15 януари до 1 април 2014 г.

Разглеждане на заявките. Подадените тезиси се рецензират. Програмният комитет си запазва правото да отхвърли заявката в случай, че тя не съответства на тематиката на конференцията или на научното ниво. Коментарите на рецензентите се изпращат на авторите.

Съобщаване за приемането на тезисите. Авторите ще бъдат известени за решението на програмния комитет по електронна поща до 15 май 2014 г. Приетите тезиси ще бъдат публикувани преди началото на конференцията.

Изисквания за оформяне на тезисите

Тезисите в обем до 8500 знака на основния текст (заедно с интервалите) се изпращат в текстов формат MS Word и във формат PDF на електронен адрес Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Формат на файла – DOC/.DOCX/.ODT, шрифт Ariel, размер 12 pt, интервал между редовете 1½, полета по 2 см от всички страни, отстъп на абзаците 1 см, номер на страницата – горе в центъра, изравняване по ширина, без пренасяне на думите.

За открояване на текст се използва курсив и получерен шрифт (използването на подчертаване, главни букви и разредка са нежелателни). Значението на думите и други единици се загражда с апостроф (‘’’ ‘) . Позоваването на литература става в текста в квадратни скоби в следния формат: [фамилия на първия автор или първата дума от заглавието, година на издаване: страница].

Библиографските посочвания в тезисите на руски език трябва да съответстват на изискванията на действащия стандарт ГОСТ Р 7.0.5-2008 и да се дават без номерация  в азбучен ред в края на тезисите след заглавие „Литература“. Посочванията в тезисите на английски език трябва да съответстват на изискванията на списание Digital Medievalist (см. http://digitalmedievalist.org/journal/1.1/submission/#d11021e970). Посочванията в тезисите на български език - на изискванията на списание Palaeobulgarica.
Бележките (не цитираната литература) се оформят като бележки под линия в края на страницата (бележките са автоматични, номерирани, към съответната страница).

Шрифтовете със знаци, отсъстващи в Ariel, се изпращат по електронната поща заедно с текстовите файлове.

Формата за назоваване на файла с тезисите е: фамилия_на_автора.* (например, ivanov.*).
 
Структура на текста на тезисите:

Название на доклада
Название на доклада на английски език

Инициали и фамилия (фамилии) на автора (авторите), научна степен, научно звание, длъжност
Електронна поща
Название на организацията (без съкращения), град, страна

Ключови думи
Резюме (на английски език, до 500 знака)
Основен текст на тезисите

Литература

Дата