Информационните технологии в литературознанието: нови възможности за съхраняване, проучване и популяризиране на литературното наследство
Автор(ы): Ана Стойкова   
07.08.2014 г.
Лекция