El'Manuscript-14
Конференция
Организационен комитет
Програмен комитет
Направления на работата на конференцията
Направления за работа и теми на школата
Ключови дати
Условия за участие
Такса
Участниците в конференцията
Програмата на конференцията
Материали от конференцията
Програма на семинара
Материали от семинари
Организационна информация
Културна програма
Фото-репортаж

Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!
В момента 2 госта онлайн
RSS-емисии
rss20.gif

Порталът е създаден с финансовата подкрепа на Руската хуманитарна фондация (RHF), номер на проекта 07-04-12140v.

(с) "Информационните технологии и писменото наследство", 2008-2020 г.

Направления на работата на конференцията PDF Печат Е-мейл

 1. Хуманитарните изследвания като информационна база на електронните ресурси.
 2. Електронните ресурси като база за хуманитарните изследвания.
 3. Езикови, текстологични, палеографски, извороведски и други проблеми на информационните технологии и компютърното моделиране.
 4. Библиотечни и архивни електронни колекции, бази данни, електронни описания и каталози, тезауруси и онтологии.
 5. Технологии за създаване на електронни пълнотекстови колекции и библиотеки.
 6. Технологии за предоставяне на достъп до електронни библиотеки и осигуряване на навигацията в тях.
 7. Електронна лексикография.
 8. Формати за съхраняване, маркиране на текстове и обмен на данни.
 9. Използване на XML и TEI за подготовка, обработване и публикуване на електронни ресурси.
 10. Уеб технологии за електронни публикации.
 11. Визуализация на електронните ресурси.
 12. Технологии и методи за разпознаване на старопечатни книги и ръкописни текстове.
 13. Компютърно изворознание.
 14. Методи и инструменти за използване на електронни колекции, библиотеки, описания, каталози и бази данни в учебната, научната и популяризаторската дейност.
 15. Електронни издания, колекции и библиотеки на писмени паметници и старопечатни книги.
 16. Исторически и диахронни корпуси.